Over deze tool

Over deze tool

Wat is het Wegingskader?
Het Wegingskader is ontwikkeld om zorgverleners een handvat te bieden bij de keuze rondom de inzet van (onvrijwillige) zorg en het vergroten van de eigen regie. Binnen Het Wegingskader bestaan er twee uitwerkingen: één voor ‘zorgverleners werkzaam in de zorg voor mensen met dementie en andere hersenaandoeningen’, en één voor ‘zorgverleners werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. U bevindt zich nu in de uitwerking voor mensen met dementie en andere hersenaandoeningen.

Zorgverleners kunnen de tool gebruiken om een goede afweging te maken. De tool is expliciet geen checklist; aan de hand van vragen wordt de zorgverlener gestimuleerd zich te verplaatsen in het perspectief van de cliënt bij de afweging over de te verlenen zorg en ondersteuning.

Cliëntperspectief
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de tool is onderzocht hoe het cliëntperspectief zo maximaal mogelijk betrokken kan worden bij het nadenken over (alternatieven voor) onvrijwillige zorg en de besluitvorming over de inzet daarvan. Dat gebeurde met een literatuurstudie, een concept mapping-studie en een vignetstudie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport ‘Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg’. Ook zijn wetenschappelijke artikelen verschenen over de vignetstudie en de concept mapping- studie (de Boer et al., 2019; Embregts et al., 2017). Meer informatie over dit onderzoek, inclusief de links naar het rapport en de artikelen vindt u  hier.

Goed om te weten 

  • Omwille van de leesbaarheid van de tool is gekozen om niet overal hij/zij te schrijven. Op alle plekken waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden bedoeld en andersom. Ook is gekozen voor de algemene term ‘cliënt’; op deze plekken kan ook ‘bewoner’ worden gelezen.
  • Deze uitwerking van Het Wegingskader kan gebruikt worden door zorgverleners die werken met mensen met dementie of andere hersenaandoeningen.

 Over ons
Een eerste versie van Het Wegingskader is, als eindproduct van het bovengenoemde Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg en met financiering van VWS, ontwikkeld door het Universitair netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) o.l.v. prof. dr. Cees Hertogh en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) o.l.v. prof. dr. Petri Embregts.

Doorontwikkeling tot de huidige uitwerking voor zorgverleners werkzaam in de zorg voor mensen met dementie en andere hersenaandoeningen, heeft plaatsgevonden na een pilot in de zorgpraktijk van UNO Amsterdam en in nauwe samenwerking met leden vanuit die praktijk die aangesloten zijn bij de themagroep Hersenaandoeningen van UNO Amsterdam.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over Het Wegingskader kunt u contact opnemen dr. Marike de Boer, senior onderzoeker UNO Amsterdam: m.deboer@amsterdamumc.nl