Wat is onvrijwillige zorg?

Alle zorg waartegen een cliënt of vertegenwoordiger zich verzet, is onvrijwillig. Dat staat in de Wet Zorg en Dwang.

De Wet Zorg en Dwang zegt dat je onvrijwillige zorg zo veel mogelijk moet vermijden.
Onvrijwillige zorg mag niet, tenzij het noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen.
In dat geval doorloop je het Stappenplan van de Wet Zorg en Dwang.

Vormen
In de Wet Zorg en Dwang staan de volgende vormen van onvrijwillig zorg:

  • Medische handelingen en therapeutische maatregelen i Bijvoorbeeld iemand tegen zijn zin eten of drinken geven, of iemands bloedsuiker prikken terwijl hij dat niet prettig vindt.
  • Beperken van de bewegingsvrijheid i Bijvoorbeeld iemand afzonderen op zijn of haar eigen kamer.
  • Insluiten i Bijvoorbeeld deuren van slaapkamers of voordeuren op slot doen, zodat iemand niet uit een kamer of gebouw kan.
  • Uitoefenen van toezicht op betrokkenen i Bijvoorbeeld toezicht door camera’s of sensoren. Of besluiten dat iemand alleen naar de winkel of naar buiten mag als een begeleider of verzorger meegaat.
  • Onderzoek aan kleding of lichaam i Bijvoorbeeld controleren wat iemand in zijn of haar broekzak heeft gestopt.
  • Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen i Bijvoorbeeld doorzoeken van de woonkamer op alcohol, drugs of scherpe voorwerpen.
  • Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen i Bijvoorbeeld alcohol of drugs
  • Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten i Bijvoorbeeld bepalen wanneer iemand op mag staan uit bed, televisie mag kijken of wanneer hij zijn telefoon mag gebruiken. Of denk aan de keuze voor een huisdier of het naar eigen wens inrichten van de kamer.
  • Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek i Bijvoorbeeld bepalen wanneer iemand zijn familie mag zien.