Start > Het Wegingskader

Doorloop voor het maken van een goed onderbouwde afweging de 3 stappen van Het Wegingskader.
Je bevindingen handmatig of digitaal invullen? Aan het eind van elke stap vind je het invulformulier.

Stap 1 > Verzamel informatie over de cliënt

Betrek andere zorgverleners, naasten en waar mogelijk de cliënt, om informatie te verzamelen over:

hands-2906458_1920

Stap 2 > Schat de situatie in aan de hand van de verzamelde informatie (interpreteren)

Hier lees je hoe dat er uit kan zien.

Stap 3 > Neem een beslissing waarin je het cliëntenperspectief meeweegt

Om de afweging te maken, is het belangrijk om dit ook te bespreken met andere zorgverleners of naasten, en waar mogelijk met de cliënt zelf.