Wat kun je met Het Wegingskader?

In de zorg voor mensen met dementie of andere hersenaandoeningen is het uitgangspunt dat cliënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebben.

Voor zorgverleners is het niet altijd makkelijk om te weten welke zorg je in dat kader moet geven. Ook is het niet altijd makkelijk om te bepalen of zorg onvrijwillig is. Soms lijkt er vanuit jouw perspectief niets aan de hand, maar ervaart je cliënt zelf wél onvrijwillige zorg. Hoe neem je de wensen van de cliënt daarin mee? Wat is de beleving van de cliënt? En hoe weeg je de voor- en nadelen van zorg tegen elkaar af?

Deze tool, Het Wegingskader, helpt je om je te verplaatsen in de beleving van je cliënt en dit mee te nemen in het maken van besluiten.

Je kunt de tool bijvoorbeeld gebruiken om:

  • Op zoek te gaan naar alternatieven die aansluiten bij de beleving van de cliënt;
  • Te toetsen of zorg onvrijwillig is;
  • De afweging te maken wat de minst ernstige vorm is van onvrijwillige zorg;
  • Te beslissen of je moet doorgaan met deze manier van zorg verlenen.