Stap 3 > Neem een beslissing

Neem een beslissing over de betreffende zorg waarin je het cliëntenperspectief meeweegt. Om de afweging te maken, is het belangrijk om dit ook te bespreken met andere zorgverleners of naasten, en waar mogelijk met de cliënt zelf.

Bij mevrouw De Vries ziet dat er als volgt uit:

De zorgverleners van mevrouw De Vries besluiten om andere manieren te bedenken, zodat het gaan douchen voor mevrouw De Vries op een aangename manier verloopt. De zorgverleners weten dat mevrouw De Vries een hekel heeft aan kou. Ze weten ook dat mevrouw De Vries het douchen zelf heel lekker vindt. Als eerste alternatief gaan ze de badkamer van mevrouw voorafgaand aan het douchen extra verwarmen en zetten zij de douche vast aan. Op deze manier wordt mevrouw De Vries uitgekleed in een warme badkamer en ziet zij ook de warme straal waar zij zo onder mag. De zorgverleners spreken af over een aantal weken te evalueren of deze zorg beter aansluit bij de beleving van mevrouw De Vries. Als dit niet het geval is dan doorlopen zij de stappen van Het Wegingskader opnieuw.

Tot slot
De zorg zal altijd moeten worden afgestemd op de individuele cliënt en de specifieke situatie. Dat kan betekenen dat zorg na verloop van tijd misschien niet meer passend is en heroverwogen moet worden.

Verdieping

Bij elke vorm van zorg is het aan te raden om te onderzoeken of er alternatieve vormen van zorg zijn die de cliënt prettiger vindt. Welke vorm iemand prettiger vindt, verschilt per cliënt. In de alternatievenbundel van Vilans staan veel voorbeelden van alternatieve vormen van zorg.