Stap 1: verzamel informatie over Cliëntervaring

Als zorgverlener kijk je vaak vanuit een ander oogpunt (perspectief) dan de cliënt . Wees je er dus van bewust dat jij de zorg die je biedt zelf anders kunt ervaren dan degene die je verzorgt. Probeer je goed te verplaatsen in de cliënt.
Vraag je af: hoe beleeft hij of zij zelf deze vorm van zorg?

 

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe een cliënt het vindt om gedoucht te worden? Je kunt als zorgverlener bijvoorbeeld het idee hebben dat hij of zij het fijn vindt om lekker te gaan douchen.Maar wat gebeurt er als je je in de cliënt verplaatst? Hoe denk je dat hij of zij dit ervaart? Soms is het voor zorgverleners moeilijk te begrijpen waarom een cliënt niet mee wil werken. Het is belangrijk je te realiseren dat cliënten niet altijd in staat zijn de situatie te overzien. De cliënt vindt de warme douche van straks misschien wel lekker, maar hij heeft het nu koud, omdat jij hem uitkleedt. Daar reageert hij op met afwijzing of boosheid.

Invulformulier

Wil je je bevindingen graag op een formulier invullen? Deze vind je hier.

Verdieping

Het Wegingskader is mede gebaseerd op de resultaten van het Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg.

Meer achtergrondinformatie over ‘cliëntervaring’ kunt u vinden in het Rapport Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg onder ‘literatuurstudie’, paragraaf 3.1, pagina 10 e.v. èn onder ‘resultaten vignetstudie’, paragraaf 3.3., pagina 16 e.v.