Stap 1: verzamel informatie over Gedrag

Mensen laten op allerlei manieren merken dat ze iets niet willen. Sommigen worden agressief, terwijl anderen zich juist terugtrekken. De één laat dus gedrag zien dat meteen de aandacht trekt, terwijl een ander juist gedrag toont dat niet meteen opvalt. Dat maakt het voor jou als zorgverlener niet altijd makkelijk om te zien of een cliënt jouw zorg als onvrijwillig ervaart, of dat hij tevreden is met de zorg die hij ontvangt.

Meneer Keldermans moet elke dag zijn medicijnen nemen, maar de laatste tijd gooit hij de pillen die verzorgers aanbieden op de grond.

Mevrouw Jacobs is meestal vrolijk aanwezig in de woonkamer, maar sinds een paar dagen wil ze niet meer mee naar de woonkamer voor gezamenlijke activiteiten. Ze is erg teruggetrokken en op zichzelf.

Welk gedrag laat de cliënt zien (of zou hij/zij laten zien) in reactie op de geboden zorg?

Gebruik deze checklist:

 • De cliënt is agressief.
  Bijvoorbeeld: hij slaat, scheldt, schreeuwt, spuugt, bijt of gooit met spullen.
 • De cliënt gaat in discussie.
  Bijvoorbeeld: hij zegt ‘ik kan het wel zelf’, ‘ik heb die pillen al geslikt’, ‘ik douche vanavond thuis wel’, ‘ik ben niet gek’. Of hij vraagt ‘waarom?’.
 • De cliënt vraagt om hulp.
  Bijvoorbeeld: hij roept ‘zuster, zuster’ om aandacht te krijgen, hij loopt de hele tijd achter de verzorgenden aan.
 • De cliënt zit niet lekker in zijn vel.
  Bijvoorbeeld: hij is apathisch, heel passief, oogt voortdurend gespannen, is angstig, kan geen rust vinden en is erg beweeglijk, is achterdochtig, valt niet meer af te leiden of is verdrietig.
 • De cliënt biedt weerstand.
  Bijvoorbeeld: hij weigert te eten, te drinken of medicijnen te nemen, spuugt of braakt, verstopt zijn medicijnen of gooit ze weg, doet de deur op slot of barricadeert deze, blijft in bed liggen, kruipt onder een deken.
 • De cliënt is geagiteerd.
  Bijvoorbeeld: hij is verbaal onrustig, loopt voortdurend rond, is boos naar zijn familie, verwondt zichzelf, of zegt ‘nee’.
Invulformulier

Wil je je bevindingen graag op een formulier invullen? Deze vind je hier.

Verdieping

Het Wegingskader is mede gebaseerd op de resultaten van het Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg .

Achtergrondinformatie over ‘gedrag’ kunt u vinden in het Rapport Belevingsonderzoek Dwang in de Zorg onder ‘resultaten conceptmapping’, paragraaf 3.2, pagina 13 e.v.